Utbildningar inom tätningsteknik

Utbildning i tätningsteknik för att undvika driftstörningar

Rätt installerad packning är nyckeln till en tät anläggning, om rätt packning inte är beställd, eller om den inte är rätt monterad kan packningen orsaka mycket stora kostnader i form av stillestånd, förlorad produktion, samt personskador.

Våra utbildningar skräddarsys för att passa just dina ändamål, vi utför utbildningar på plats hos Er, i våra lokaler alternativt hos våra leverantörer. Avsikten med våra utbildningar är att öka förståelsen kring vad som krävs för att göra en anläggning tät. Utbildningarna kan läggas upp i flera nivåer för att gradvis öka kunskapen hos Er personal.

LocTech arrangerar anpassade utbildningar inom mekaniska axeltätningar och flänspackningar. För mer information och förslag på utbildningsprogram, välkomna att kontakta oss!