Miljöpolicy

LocTechs miljöpolicy -  strukturerat och systematiskt miljöarbete

I vår roll att tillgodose våra kunders behov av energieffektiva och totalekonomiska lösningar, värnar vi om miljön och verkar för minskad energiförbrukning i vårt samhälle.
Varje medarbetare känner ansvar att ta hänsyn till vår miljö och vi bedriver ett strukturerat och systematiskt miljöarbete.

Vi arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan, där krettsloppsanpassning och hushållning med resurser är vägledande. vi följer miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav, vår målsättning är att överträffa dessa.

Miljö och kvalitetsansvarig är vår V.D. Niklas Öman