Leverantörer

Dessa nedan tillhör våra huvudleverantörer.

LocTech har sedan 1998 ett nära samarbete med Depac, ett innovativt företag med ett flertal patent och lösningar som minskat underhållskostnader och ökat driftsäkerheten inom processindustrin.

Med en filosofi att erbjuda pumpägarna de mest driftsäkra och därigenom ekonomiskt mest fördelaktiga lösningarna har våra tätningar blivit en standard i en stor del av industrin i Europa och övriga världen. Depac är en av världens ledande tillverkare av mekaniska tätningar och har bland annat utvecklat stationära tätningskon-
struktioner som under lång tid kommer att påverka pumpunder-
hållet.

Depac har ett komplett program för pumpar, omrörare och API-applikationer samt är en tillverk-
are med mycket stor erfarenhet av speciallösningar för applikationer med extrema förutsättningar i relation till tryck, vibrationer, axelrörelser och media.

Vår leverantör Flexitallic är en världsledande tillverkare som för över 100 år sedan uppfann den spirallindade packningen och än idag står Flexitallic för nya innovationer och material-
utveckling i branschen.

Flexitallic är ett välrenommerat företag inom raffinaderier, olje och kemibranschen över hela världen samt med produkter som blivit standard i över 20 kärnkraftsreaktorer. Flexitallic har materialen för applikationer med låga eller höga temperaturer, aggressiva kemikalier, extrem kyla. Vill du ha ett formstabilt, kemiskt resistent, diffusionstätt eller livsmedelsgodkänt material så har vi lösningen. 

LocTech har sedan 1998 ett nära samarbete med LBH som är en världsledande tillverkare av expansionsbälgar i väv för applikationer från ren luft till aggresiva rökgaser upp till 1100 C.

LBH designar och tillverkar expansionsbälgar för energi-
sektorn, vilket innefattar en bred variation av kraftverk, cementan-
läggningar, kemianläggningar, stålverk, gruvindustri, oljeraffina-
derier med spetskompetens för off shore och gasturbinapplikationer, där krav på material design är hög.

LBH är ett välkänt och välrenome-
rat företag i hela världen som leverantör och partner inom expansionbälgar.

Macoga är en världsledande utvecklare och tillverkare av stålkompensatorer. I 40 år har Macoga varit en ledande inom utveckling av teknologier som använts för design och till-
verkning av stålkompensatorer.

Produkter för jetmotorer,mycket stora units för kraftverks-
industrin, högteknologiska expansionsbälgar för använding inom olja och gasindustrin samt enklare standardlösningar.

I dag är MACOGA en världs-
ledande producent av stål-
kompensatorer. Magoga designar, tillverkar och levererar state-of-the-art expansionsbälgar.