Kärnvärden

Engagerade och kunniga medarbetare på Loctech

Proaktiva
Vi tar initiativ och deltar, vi lyssnar och lär om utmaningarna som våra kunder möter, vi gör allt för att tillgodose deras behov, vi är genuint intresserade av att utveckla vår egen och våra kunders verksamheter. För LocTech är handling alltid viktigare än ord. Våra kunder ska möta engagerade och kunniga medarbetare, vi är flexibla och anpassar hela tiden vår verksamhet efter kunders krav och önskemål. Vår framgång är inte enbart beroende av att bygga starka relationer med våra kunder. Den är också beroende av att vi behåller och stärker relationen till våra medarbetare.

Pålitliga
Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar LocTech. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera fel och hålla utlovade leveranstider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera energibesparanda lösningar och undvika miljöförstörande ämnen.

Personliga
Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra medarbetare ska kunna förena arbetsuppgifter med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation,god stämning och respekt för individen ska råda på LocTech.