Företaget

Öka lönsamheten med hög driftsäkerhet

Vi tar helhetsansvar för en tät anläggning, vi arbetar målmedvetet i samarbete med er för att skapa bästa förutsättningar att utveckla underhållsarbetet, öka driftsäkerheten och på så sätt öka er
lönsamhet.

Vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer vad gäller kvalitet, service, leveranssäkerhet och dokumentation.

De produkter vi väljer ska vara uppbyggda enligt standard för att garantera utbytesmöjlighet. Produkter väljs utifrån högsta driftlängd 
samt livscykelkostnad.
Vi kan allt om packningar, tätningar och kompensatorer

Våra produktområden är tätningar för roterande och statiska applikationer. Expansionsbälgar i stål, väv och gummi. LocTech samarbetar med de främsta leverantörerna i världen och håller ständig bevakning av produkt,-och materialutveckling.

Vi är alltid tillgängliga för rådgivning, service, utbildning och montage i hela skandinavien.

Behöver du rådgivning om en applikation eller information om våra
produkter, välkommen att kontakta oss!